WELCOME TO
aischool.pw
โปรแกรมวัดประเมินผลออนไลน์

โปรแกรมวัดประเมินผล ช่วยในการลงข้อมูลและวัดผลประเมินผลนักเรียนพร้อมพิมพ์แบบ ปพ.1-8  ในรูปแบบออนไลน์ ไม่ต้องจัดชื้อเอกสารหรือสั่งพิมพ์รูปเล่มอีกเพราะสามารถพิมพ์จากโปรแกรมและเข้ารูปเล่มได้เลย นักเรียนและคุณครูสามารถทำงานและดูผลการเรียนผ่านออนไลน์ ได้ทุกที่ทั่วโลกประหยัดเวลาและงบประมาณทำให้ทางคณะครูสามารถใช้เวลาไปทำผลงานและกิจกรรมในด้านอื่นๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น พร้อมตารางแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ย้อนหลัง 3 ปี ไม่ต้องวางระบบเซิร์ฟเวอร์เอง  ไม่ต้องกังวลเรื่องการดูแลรักษา และเรื่องงบประมาณที่ต้องใช้เป็นในการทำระบบ

โปรแกรมวัดประเมินผลออนไลน์
มีพัฒนาและปรับเปลี่ยนตามระเบียบกระทรวงฯ ตลอดเวลา โดยเฉพาะ ปพ.5 ไม่ต้องเขียนหรือลงตัวชี้วัดต่างๆ พร้อมบริการรับจัดทำและออกแบบเว็บไซต์ให้กับโรงเรียนตามรูปแบบที่โรงเรียนต้องการ ต้องการเจ้าหน้าที่ไปให้รายละเอียดที่โรงเรียน ประสาน 0999166657,0881286552


โปรแกรมวัดประเมินผลออนไลน์AI
 
  โปรแกรมสำหรับจัดทำรายงานปพ. ด้วยระบบออนไลน์  ครูวิชาการไม่ต้องคีย์คะแนนอีก  สามารถปริ้นซ์ ปพ.1 , 3 , 7 , 8, 2  ได้
      พร้อมกันเลย
   ครูมีหน้าที่กรอกคะแนนรายวิชา ลงในไฟล์ปพ.5 ที่โหลดออกมาเป็น 
     Excel  
  นักเรียน  ผู้ปกครองสามารถดูผลการเรียนผ่านออนไลน์ได้
  ครูวิชาการสามารถโหลดคะแนนจากโปรแกรมSchoolmis  เพื่อนำเข้าระบบ โดย
      ไม่ต้องเสียเวลาคีย์คะแนนอีก

   ทำงานได้ทั้งในขณะออนไลน์และออฟไลน์
  ลดภาระงานครูได้เกือบ 90%
  ทำงานได้ทั้งคอมพิวเตอร์PC  โน๊ตบุ๊ค แทปเล็ต โทรศัพท์มือถือ
  ครูประจำวิชา  สามารถปริ้นซ์ปพ.5 จากไฟล์Excel ได้เลย และสามารถเข้า
      เล่มเป็นเก็บเป็นหลักฐานได้
  มีเจ้าหน้าที่่คอยเป็นที่ปรึกษาตลอดการใช้งาน
  ครูประจำชั้นไม่ต้องคีย์คะแนน  สามารถปริ้นซ์ปพ.6  จากโปรแกรมได้
     ทันที
  ค่าใช้จ่ายในการใช้โปรแกรมเป็นรายปีเป็นเรทราคาตามจำนวนนักเรียน
    ทำงานได้ทุกที่ทั้งที่บ้านและที่ทำงานตลอดเวลา 24 ชั่วโมง
  เมื่อนำคะแนนในไฟล์ปพ.5 เข้าสู่โปรแกรม สามารถลิ้งค์ สู่ปพ. 
      6,1,3,7,8,2 ได้ทันทีโดยไม่ต้องคีย์คะแนนอีก
   สามารถนำเข้าข้อมูลจาก Schoolmis  และโปรแกรมที่ส่งออกเป็นexcel
  พร้อมระบบแอพพลิเคชั่นโลโก้ในมือถือง่ายต่อการเข้าถึงระบบได้ทั่วโลก 

โปรแกรมที่เป็นของครูและนักเรียนทุกคน

         ผมองอาจ พรหมอุตม์ กรรมการผู้จัดการ ในฐานะผู้ดูแลโครงการร่วมใช้โปรแกรมวัดประเมินผลออนไลน์และเป็นผู้ที่รับมอบหมายจากท่าน ดร.บุญศรี แสงศรี เจ้าของนวัตกรรม ให้เป็นผู้เผยแพร่ผลงานทางวิชาการชิ้นนี้  ต้องขอขอบพระคุณ ท่านผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูโรงเรียนต่างๆทั่วประเทศที่ได้สนใจเข้าร่วมใช้โปรแกรมวัดประเมินผลกับทางระบบของเรา 
        โปรแกรมวัดประเมินผลนี้ ได้ริเริ่มโดยแนวคิดท่าน ดร.บุญศรี แสงศรี ซึ่งได้มอบให้ทีมใพัฒนาและเขียนโปรแกรมของJOBLUCKYโดยคุณสมเกรียติ พรหมอุตม์และทีม thtwebได้เขียนขึ้นเมื่อปี พศ 2553 ด้วยคำติชมของคณะครูวิชาการและครูผู้สอนผู้ใช้งานโดยตรงจากหลายโรงเรียนที่ท่านได้ช่วยปรับปรุงชี้แนะจนได้นวัตกรรมนี้ ที่ถือได้ว่าตรงต่อความต้องการของทางโรงเรียนและเป็นประโยชน์ทั้งต่อครูนักเรียนและผู้ปกครองรวมถึงชุมชน ตลอดระยะเวลากว่า 7 ปี ที่เรามุ่งมั่นพัฒนาและจะไม่หยุดนิ่งเพื่อให้ได้โปรแกรมที่ดีที่สุดทางทีมงานต้องขอบกราบขอบพระคุณมา ณ ที่นี้ ครับ...

อบรมการใช้งานโปรแกรม

สุริทร์
ภูเก็ต
 พิจิตร
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
อุบลราชธานี
ปทุมธานี
ระยอง
ชลบุรี
พัฒนาโปรแกรมโดย JOBLUCKY คือ เจ้าของ Server เอง ที่ตั้งอยู่ที่การสื่อสารแห่งประเทศไทยและจ๊อบลัคกี้ คือ Reseller ของ Onlinenic และ Reseller Club ซึ่งเป็นนายทะเบียนของ ICANN ผู้ดูแลอินเตอร์เนตทั่วโลก ยังเป็น ผู้พัฒนาโปรแกรมการตรวจสอบรายได้ และตรวจสอบสายงาน ของบริษัท MLM หลายบริษัทและได้รับความไว้วางใจจากสำนักงานสถิติแห่งชาติ ขอข้อมูลสภานภาพพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย พ.ศ. 2550 หนังสือเลขที่ ทก 0507/ว1507 โดยจ๊อบลัคกี้ เป็นเว็บไซต์ที่จดทะเบียนพานิชย์ กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าถูกต้อง ทะเบียนเลขที่ 073730104700707 ตั้งแต่ปี 2547 เป็นผู้พัฒนาโปรแกรม RESPONSIVE WYSIWYG editor control เป็นโปรแกรมสร้างโฮมเพจแบบเสมือนจริง ไม่ต้องเขียนภาษา HTML, CSS, JAVASCRIPT เอง

หุ่นส่วนทางธุรกิจทีมพัฒนาโปรแกรมร่วมกับเอไอเว็บมาอย่างยาวนาน 


ประสานงานโรงเรียน : 099-916-6657 , 088-128-6552

Copyright AI School © 2017