WELCOME TO
aischool.pw
โปรแกรมวัดประเมินผลออนไลน์

โปรแกรมวัดประเมินผล ช่วยในการลงข้อมูลและวัดผลประเมินผลนักเรียนพร้อมพิมพ์แบบ ปพ.1-8  ในรูปแบบออนไลน์ ไม่ต้องจัดชื้อเอกสารหรือสั่งพิมพ์รูปเล่มอีกเพราะสามารถพิมพ์จากโปรแกรมและเข้ารูปเล่มได้เลย นักเรียนและคุณครูสามารถทำงานและดูผลการเรียนผ่านออนไลน์ ได้ทุกที่ทั่วโลกประหยัดเวลาและงบประมาณทำให้ทางคณะครูสามารถใช้เวลาไปทำผลงานและกิจกรรมในด้านอื่นๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น พร้อมตารางแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ย้อนหลัง 3 ปี ไม่ต้องวางระบบเซิร์ฟเวอร์เอง  ไม่ต้องกังวลเรื่องการดูแลรักษา และเรื่องงบประมาณที่ต้องใช้เป็นในการทำระบบ

โปรแกรมวัดประเมินผลออนไลน์


"การแบ่งเบาภาระของครู-คือภารกิจของเรา"

วีดีโอแนะนำโปรแกรมวัดประเมินผล

บริการออกแบบเว็บไซต์โรงเรียน
 
คู่มือการใช้งานโปรแกรม
 
ประมวลภาพบรรยากาศการอบรมคณะครู
ติดตามเราผ่าน FACEBOOK
ประเมินผลออนไลน,ปพ.1-8,ปพ.5,โปรแกรมวัดประเมินผล,วัดประเมินผล.วัดประเมินผลออนไลน,aischoolวัดประเมินผลออนไลน,เว็บโปนแกรมวัดประเมินผล,ปพ.5
อบรมการใช้งานโปรแกรมใช้งานโปรแกรม

ประสานงานโรงเรียน : 099-916-6657 , 088-128-6552

Copyright AI School © 2017